This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от РПМ от селскостопанска и др. техника

 

10.03.2020:
Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от РПМ от селскостопанска и др. техника

Община Лясковец, Ви уведомява за следното: 

Във връзка със започването на пролетните селскостопански дейности зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската пътна мрежа (РПМ) на територията на община Лясковец, което създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия. 

С писмо вх. №УТ-03-1073 / 06.03.2020 г. Областно пътно управление Велико Търново, напомня , че съгласно чл. 25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата (ЗП), в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, съоръжения и принадлежности с кал и други отпадъчни материали.  

Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават преди навлизането на път от РПМ да почистят от кал селскостопанската, земеделска, специализирана и др. техника. 

При констатиране на горепосоченото нарушение физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лв., съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от Административно-наказателните разпоредби на ЗП. При повторно нарушение за физическите лица глобата е в размер от 500 до 1 000 лв.  

На юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 от ЗП в размер от 1 000 до 5 000 лв., а при нарушение по чл. 53 от ЗП глобата е в размер от 3 000 до 8 000 лв. При повторно нарушение по чл.52 от ЗП глобата е в размер от 2 000 до 7 000 лв., а по чл. 53 от ЗП глобата е в размер от 4 000 до 12 000 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |