This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

09.03.2020:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, в УПИ XXV 590,591 в кв.120 по ПУП-ПР на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |