This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

 

04.03.2020:
Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, набира кандидати за обществени възпитатели за 2020 година.

Изтегли:
   Обява и заявление за участие в подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |