This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

 

02.03.2020:
Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 57 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, с което е приет Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.

Изтегли:
   Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |