This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

 

28.02.2020:
Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №З-525 / 28.02.2020 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции, стандарта за дете и ученик, стандарта за група и паралелка, стандарта за образователна институция и регионалния коефициент за 2020 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на компонентите на формулата за 2020 г.

Изтегли:
   Заповед №З-525 / 28.02.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |