This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

 

19.02.2020:
Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 39 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, което изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Изтегли:
   Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |