This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

07.02.2020:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, в град Лясковец, имот №590 и 591, за които е отреден Урегулиран поземлен имот XXV 590,591 - За авторемонтна работилница, в кв. №120 по Подробния Устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |