This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

04.02.2020:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 28.01.2020 г. Решение № 108/15.03.2019 г. по административно дело № 667/2018 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, потвърдено с Решение № 1320/28.01.2020 г. по административно дело № 4707/2029 г. по описа на Върховен административен съд, е отменена Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

 

Георги Петров  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 

Изтегли:
   Решение № 108/15.03.2019 г. по административно дело № 667/2018 г., по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |