This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Лясковец за 2020

 

08.01.2020:
Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Лясковец за 2020

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на бюджет 2020 година, което ще се проведе на 17 януари 2020 година от 17:30 часа в Залата на Община Лясковец.  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Бюджетът на Община Лясковец е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, териториално и селищно устройство и други. Стремим се към подобряване условията на живот, както в града, така и в петте села. Ще Ви бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи.  

На 17.01. 2020 г. /петък/ от 17:30 часа в Залата на Община Лясковец, етаж 1-ви, ще Ви очакваме за обсъждане на бюджет 2020 година. Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност и се надяваме да присъствате. 

 

д-р Ивелина Гецова  

Кмет на Община Лясковец 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |