Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 31.07.2019 Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите