This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 

25.03.2019:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №618 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на следния имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор: 44793.72.1 (номер по предходен план 072001 по КВС на гр. Лясковец), с площ 204 850 кв.м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Радиневище”.

Изтегли:
   Заповед №618 / 22.03.2019 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |