This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец

 

20.03.2019:
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпило Заявление с вх. № М-570 / 11.13.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец.

Изтегли:
   Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |