This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

 

04.02.2019:
Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

Място на провеждане: гр. Лясковец, Музей на гурбетчийското градинарство 

 

Организатори: Областна администрация - Велико Търново, Община Лясковец 

 

Цели: 

1. Да се стимулира развитието на детското творчество, наблюдателност и въображение.  

2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 

3. Утвърждаване на фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура. 

 

Условия за участие: 

1. Конкурсът се провежда всяка година. 

2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 

3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 

- І група: І - ІV клас; 

- ІІ група: V - VІІІ клас; 

- ІІІ група: ІХ - ХІІ клас.  

4. Ще се приемат творби с размер по избор - А4 или А3 - живопис, графика или приложно изкуство. 

5. Всеки участник може да представи до три творби. 

6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: 

- трите имена на участника; 

- възраст, клас, училище; 

- точен адрес и телефон за връзка; 

- наименование на творбата. 

7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба. 

 

Оценяване: 

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация - Велико Търново.  

2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация - В. Търново и Община Лясковец. 

3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи. 

За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти. А за ІХ - ХІІ клас грамоти и парични награди: 

- І място: 70 лв; 

- ІІ място: 50 лв; 

- ІІІ място: 30 лв. 

Ще бъде връчена и Специална награда на кмета на Общината и Специална награда на областния управител. 

Отличените автори ще получат грамоти за участие.  

4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май, на специална церемония.  

 

Допълнителни условия: 

1. Представените творби не се връщат на участниците. 

2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 10 май. 

3. Срок за класиране на творбите - 17 май. 

4. Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването. 

 

Адрес за приемане на творбите: 

гр. Лясковец 5140 

Община Лясковец 

пл. „Възраждане” 1 

стая 22 

Марияна Крумова, гл.специалист „Култура и вероизповедания”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |