This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Национален Петропавловски събор на народното творчество

 

04.02.2019:
Статут на Национален Петропавловски събор на народното творчество

На 22 и 23 юни 2019 година ще се проведе ХV Национален Петропавловски събор на народното творчество. 

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец поставиха началото на Петропавловския събор на народното творчество, с участието на фолклорни колективи от всички етнографски области на България. Националният събор се провежда всяка нечетна година в навечерието на Петровден в околностите на манастира „Св. Св. Петър и Павел”, намиращ се над град Лясковец и има характер на всенародни игри и надпявания.  

Повече от две десетилетия той заема значимо място в духовния живот на хората от региона. Хилядите участници /над 4000 всяко издание/ и многобройните зрители, директните предавания на Българското национално радио, както и присъствието на най-добрите фолклорни специалисти от България му определиха името „Малката Копривщица”. 

Националният Петропавловски събор на народното творчество се провежда под егидата на кметовете на Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.  

През 2019 г. ще се проведе на 22 и 23 юни /събота и неделя/ на две сцени. 

ЦЕЛИ: 

- утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот; 

- предоставяне възможност на многобройните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е неизменена съкровищница на морални ценности, съхранени от предците; 

- провеждането на събора в навечерието на храмовия празник на манастира цели да утвърди ролята на източно-православната църква в съвременния живот за приобщаване на българина към изконните християнски добродетели. 

УЧАСТНИЦИ:  

Любителски и професионални колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му многообразие (автентичен, обработен, танцов и словесен фолклор). 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Организацията по събора и финансирането се осъществява по равно от трите общини. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците. 

Организаторите не осигуряват нощувки и резервация на хотели. 

На желаещите се предоставя информация за наличните хотелски бази. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

- народни ансамбли (хор, оркестър и танцьори) - до 15 минути; 

- народни хорове за обработен фолклор - 2 песни в различно темпо; 

- танцови колективи - 2 танца (блок програма); 

- групи за изворен фолклор: 

а) певчески - 2 песни (бърза и бавна) 

б) за обичаи - 1 обичаи до 12 мин. 

- индивидуални изпълнители (сола и дуети): 

а) инструменталисти - 1 мелодия; 

б) певци - 1 песен (ако песента е дълга, се пеят 3 куплета); 

в) разказвачи - до 5 минути; 

г) танцови фолклорни клубове - 5 мин. 

ОТ КОЛЕКТИВ СЕ ДОПУСКАТ ДО 2 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

Професионално жури определя лауреатите в отделните жанрове. Решението на журито се обявява публично след всеки състезателен ден и е окончателно. 

Наградите на лауреатите са парични в размер на 100 лв., диплом и плакет.  

Връчват се и специални парични награди на кметовете на трите общини /патрони на събора/ в размер на 200 лв., плакет и диплом. Наградите се определят от журитетната комисия. 

Всички участници в Петропавловския събор на народното творчество получават грамоти за участие. 

Паричните награди се превеждат по банков път на посочената от изпълнителите банкова сметка. 

ЗАЯВКИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ ФОРМУЛЯР И СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 30 АПРИЛ 2019 г. НА ПОСОЧЕНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС:  

petropavlovskisabor@abv.bg 

или на пощенски адрес: 

Марияна Крумова 

Община Лясковец 

Дирекция „ИП,ХД” 

пл. „Възраждане” 1 

обл. Велико Търново 

5140 гр. Лясковец 

ПРОГРАМАТА СЕ ИЗРАБОТВА ПО ДАТАТА НА ЗАЯВЯВАНЕ. 

ДО 07 ЮНИ 2019 г. КОЛЕКТИВИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ УКАЗАНИЯ И ПРОГРАМАТА ЗА ДЕНЯ, В КОЙТО УЧАСТВАТ. 

ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ПОСОЧЕНИЯ КРАЕН СРОК ЗАЯВКИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ. 

 

За повече информация: 

5000 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ДИРЕКЦИЯ  

„КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ” 

ГЕОРГИ ЧУКУРОВ  

ТЕЛ: 062/ 619 411 

GSM : 0882 793 351 

 

5100 ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ДИРЕКЦИЯ „OБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ” 

ТЕЛ: 0618 / 60501 - вътр. 160; 162 

GSM: 0879 104 255 СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА 

GSM: 0879 104 259 ПАВЛИНА ГЕНЧЕВА 

 

5140 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

МАРИЯНА КРУМОВА GSM: 0884029397 

 

или на сайта на събора: www.petropavlovskisabor.weebly.com

Изтегли:
   Заявка за участие

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |