This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

17.01.2019:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №289 / 17.01.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №699, за който е отреден имот (УПИ) VІІІ - 699, находящ се в кв. 103 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №289 / 17.01.2019 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |