This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

 

13.12.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2494 / 12.12.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І - 1326 за Комплексно обществено обслужване, в кв. 68 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №2494 / 12.12.2018 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |