This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за наложено административно наказание „Обществено порицание”

 

07.11.2018:
Обявление за наложено административно наказание „Обществено порицание”

С Наказателно постановление № 132 от 17.04.2018 г. на началника на Районно управление - Стражица на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено административно наказание - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетния ХРИСТО ИВАНОВ КЕНАРОВ, за нарушение на чл. 6 от Закона за българските документи, изразяващо се в следното: 

На 08.04.2018 г. около 23:55 часа в гр. Стражица при извършена полицейска проверка на редовността на личните документи, от органите на реда, непълнолетното лице Христо Иванов Кенаров, не изпълнява задължението си да удостовери своята самоличност, чрез представяне на личните си документи. 

С Наказателно постановление № 132 от 17.04.2018 г. на началника на Районно управление - Стражица е наложено наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” предвид това, че лицето е непълнолетно е изпратено по компетентност към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |