This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за оспорване на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

25.09.2018:
Съобщение за оспорване на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, срещу Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, по който е образувано административно дело 667/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.  

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |