This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за участие в обучения, организирани от Сдружение „Алфа клуб” - Горна Оряховица

 

14.08.2018:
Информация за участие в обучения, организирани от Сдружение „Алфа клуб” - Горна Оряховица

Сдружение „АЛФА КЛУБ” - Горна Оряховица, организира провеждането на 3 обучения. Първото обучение „Провеждане на професионално обучение по част от 2 СПК - курс 3 „Социален асистент”, се предвижда да започне от 03.09.2018 г. в сградата на Сдружение „АЛФА КЛУБ” - Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” № 9а, ет. 2 и е с времетраене 3 месеца /300 учебни часа по 8 на ден/. Кандидатите за включване в това обучение трябва да имат завършен минимум 10 клас. За всеки участник след приключването на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация.  

Второто обучение „Професионално ориентиране и активиране”, се предвижда да започне от 10.09.2018 г., в сградата на Сдружение „АЛФА КЛУБ”, с времетраене 1 месец /40 учебни часа/. Лицата, които ще преминат дейностите по професионално ориентиране и активиране ще бъдат разпределени в 3 групи. Обучението за 30 лица ще се проведе в дневна форма за 5 дни по 8 учебни часа на ден. 

Третото обучение „Мотивационно обучение”, се предвижда да започне от 16.09.2018 г., в сградата на Сдружение „АЛФА КЛУБ”, с времетраене 2 месеца. Мотивационното обучение ще се провежда групово в 2 групи от 10 до 15 души. Общата продължителност на обучението за всяка група е от 40 часа. Обучението ще се проведе в дневна форма за 5 дни по 8 учебни часа на ден. 

За повече информация можете да се свържете с представители на Сдружение „АЛФА КЛУБ” - Горна Оряховица на следните телефони: 0879 115635 и е-мейл: alfaclybgo@gmail.com.

Изтегли:
   Информация за участие в обучения, организирани от Сдружение „Алфа клуб” - Горна Оряховица

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |