This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. Осма № 14

 

25.07.2018:
Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. Осма № 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № МДТ-3692 / 04.07.2018 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

Дата на поставяне на съобщението 25.07.2018 г. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |