This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

17.07.2018:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 05.07.2018 г. Решение № 303/15.06.2018 г. по административно дело № 44/2018 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.54, ал.1, т.7 и изразът „по реда на чл.104 от Закона за местните избори“ от разпоредбата на чл.54, ал.3, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 303/15.06.2018 г. по административно дело № 44/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |