This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

22.06.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХIХ-506, 503, находящ се в кв. 106 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, заедно с построените в него паянтови жилищни сгради.

Изтегли:
   Заповед №1050 / 22.06.2018 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |