This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

22.06.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1051 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ ІІІ - за производствено-складова дейност, в кв. 132 по ПУП – ПР на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1051 / 22.06.2018 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |