This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

16.04.2018:
Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, срещу разпоредбата на чл.37 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, по който е образувано административно дело № 255/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |