This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

28.03.2018:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 16.03.2018 г. Решение № 66/23.03.2018 г. по административно дело № 716/2017 г., постановено от Административен съд - гр. Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 66/23.03.2018 г. по административно дело № 716/2017 г. по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |