This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за провеждане на обществено обсъждане

 

13.03.2018:
Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол бюджета на Община Лясковец, КАНИМ жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчет на бюджет 2017 година. 

Уважаеми госпожи и господа, 

На 20 март 2018 година /вторник/ от 17:30 часа в залата на Община Лясковец, ет.1, ще се проведе публично обсъждане, на което ще направим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. 

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия. 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |