This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение относно организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа

 

01.03.2018:
Съобщение относно организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа

Община Лясковец, напомня на гражданите за следното: 

За осигуряване на нормална проходимост по улиците и тротоарите на град Лясковец през зимния период на 2017-2018 година в гр. Лясковец, със заповед № 2112 / 27.11.2017 г. на Кмета на Общината е наредено: 

1. Да не се паркират по тротоарите и уличните платна пътни превозни средства на физически и юридически лица. При крайна необходимост или при липса на друга възможност паркирането да бъде само от едната страна на платното; 

2. Ръководителите на фирми, учреждения и други да организират незабавно почистване на падналия сняг по тротоарите, като го складират в близост до бордюра; 

3. Управителите или председателите на управителните съвети на етажната собственост, и собствениците на недвижими имоти при снеговалеж да организират и почистват тротоарите пред жилищните блокове, кооперации и частни домове, да се погрижат за премахването на ледените висулки, които висят от сградите. 

4. За предотвратяването на реална опасност от произшествия при пързалянето на деца през зимния период е забранено ползването на всички улици на града за пързаляне, освен следните: 

- ул. ”Георги Бенковски” – без излизане на ул. ”Трети март” 

- ул. ”Велчова завера” – без излизане на ул. ”Георги Раковски” 

- пътя от Манастира – без излизане на ул. ”Манастирска” 

- алеите в Голям и Малък градски паркове. 

 

При констатиране на нарушения относно осигуряване на нормална проходимост на улиците и другите задължения по Заповедта на Кмета, нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност и ще бъдат съставени актове, на основание чл. 97 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, при които са налагат глоби в размер до 500 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |