This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

23.01.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №274 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №867, за който е отреден УПИ V - общински, в кв. 55 по ПУП - ПР на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №274 / 23.01.2018 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |