This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Милен Кирилов Даскалов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. Г, ет. 3, ап. 9

 

09.01.2018:
Съобщение до Милен Кирилов Даскалов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. Г, ет. 3, ап. 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-5728 / 14.12.2017 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 09.01.2018 г. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |