This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

 

20.11.2017:
Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

Заповеди №№ 2042, 2044, 2045 и 2046 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на с. Драгижево, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Мерданя, попадащи в масивите за ползване.

Изтегли:
   Заповеди №№ 2042, 2044, 2045 и 2046 / 20.11.2017 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |