This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

27.10.2017:
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №101221 / 14.11.2005 г., изменено и с продължен срок с решение №579 / 21.09.2011 г.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |