This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

11.09.2017:
Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на община Лясковец, които са подали декларации и заявления по чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че ще се проведе заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за съставяне на проекти на служебно разпределение на ползването на земите в масивите за стопанската 2017/2018 г. за землищата на с. Драгижево и с. Добри дял на 13.09.2017 г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец.

Изтегли:
   Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |