This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

22.08.2017:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 04.08.2017 г. Решение № 229/12.07.2017 по административно дело № 183/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново, са отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.28, ал.1 и чл.33, т.1 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Лясковец.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 229 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 183 по описа за 2017 г. на АС Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |