This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

25.07.2017:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.07.2017 г. Решение № 208/21.06.2017 по административно дело № 294/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново, са отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 16, ал. 2, т. 3.1, чл. 41а, ал. 5, т. 6, чл. 47, т.9.2 и т. 9.3, чл.47, т. 29 и текста „… и ако имота не е основно жилище на някой от тях” от Образец № 2 на Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, приет с чл. 15а, ал. 3 вр. чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 208 от 21.06.2017 г. по адм.дело № 294 по описа за 2017 г. на АС Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |