This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

20.06.2017:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №963 / 20.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ XXV - за комплексно обществено обслужване, в кв. 157 по ПУП - ПР на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №963 / 20.06.2017 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |