This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за временна организация на движението по общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица

 

31.05.2017:
Съобщение за временна организация на движението по общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица

Община Лясковец, Ви уведомява за следното: 

Въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи - смяна на съществуваща дървена прелезна настилка с еластична прелезна настилка тип STRAIL на обект “Основен ремонт на жп прелез при км 310+672 по ІІ-ра главна ж.п. линия /София-Г.Оряховица-Варна/, пресичащ общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица, при ж.п. гара Джулюница, при следните условия: 

Временния режим на движение на МПС между селата Джулюница и Бряговица за периода от 8.00 часа на 01.06.2017 г. до 17.00 часа на 09.06.2017 г. да става, при пълно прекъсване на движението на ППС, като се изпълнява съгласуваният със сектор “ПП” при ОДМВР проект за временна организация на движението (ПВОД), като: 

Движението на моторните превозни средства, да се извършва по обходен маршрут в двете посоки, както следва:  

• Отбивен маршрут за посока (Джулюница-Бряговица) – път E772 (София-Варна) - Козаревец - Д. Оряховица - Писарево - Върбица - Бряговица и обратно. 

Временната организация на движението по време на строителството е сигнализирана със съответните знаци за вертикална сигнализация.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |