This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

 

12.05.2017:
Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от Донка Мачева - зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, против чл. 15а, ал. 3 вр. чл. 15, ал. 1 и обр. 2, чл. 16, ал. 2, т. 3.1., чл. 41а, ал. 5, т. 6 и чл. 47, т.9.2., т. 9.3. и т. 29 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ и е образувано административно дело № 294/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |