This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за участие в избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

 

30.03.2017:
Покана за участие в избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец. 

Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания, увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал. 

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално ниво, които са взаимосвързани. 

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:  

- членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламент и др.; 

- представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 

- представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; 

- индивидуални кандидатури. 

 

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления! 

 

Целта на детското участие е да се изразява мнение; да се влияе върху вземането на решение; да се постига промяна. В резултат на участието си ще повишите самооценката си, уменията си да си помагате взаимно, може да въздействате върху поведението на връстниците и приятелите си, може да изразите позитивна картина на бъдещето си, ще придобиете ценен опит за участие в процесите на вземане на решения. 

Допустимите кандидати могат да бъдат деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура. Трябва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, организаторски умения да работи, мотивира и обединява децата. 

Документи за кандидатстване: 

- формуляр за кандидатстване; 

- мотивационно писмо. 

Документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавна агенция за закрила на детето и интернет страницата на Община Лясковец, като също така желаещите могат да се запознаят и с цялата процедура и инструкции за провеждане на конкурса. 

Срока за кандидатстване на членове на Съвета на децата е до 24 май 2017 г., като документите се подават в информационен център в сградата на Община Лясковец. 

За повече информация може да се обърнете към Мирена Стоянова – координатор за Община Лясковец.

Изтегли:
   Документи за избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |