This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

23.01.2017:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.01.2017 г. Решение № 108/06.04.2016 по административно дело № 754/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново, са обявени за нищожни чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 9, ал. 1 и ал. 2, чл. 11, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 99 в частта му, в която е предвидено наказателните постановления да се издават от кмета на населено място и чл. 101 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец. 

С Решение № 281/11.01.2017 г. по Административно дело № 5300/2016 г. по описа на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение, е обявен за нищожен чл. 5, ал. 1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на ОбС- Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 108 от 06.04.2016 г. по адм. дело № 754 по описа за 2015 г. на АС Велико Търново и Решение № 281 от 11.01.2017 г. по адм. дело № 5300 по описа за 2016 г. на ВАС на Република България

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |