This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

 

23.12.2016:
Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

Община Лясковец стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа". Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015", от 01.11.2016г. Професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Възнаграждението на всяко професионално приемно семейство се определя в зависимост от броя на настанените деца, при сключването на договора. За настаняването на всяко следващо дете заплащането се актуализира с анекс към договора. Професионалният приемен родител с едно дете ще получава 150% от минималната работна заплата, за две деца 160%, а за три деца съответно 170%. 

Професионални приемни родители ще получават месечна издръжка за всяко дете, както следва: 

- за дете от 0 до 3 г. - 260 лв.; 

- 3 до 14 г. - 227.50 лв; 

- от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 260 лв.; 

- за дете с увреждане се определя добавка в размер 1,2 - кратния размер на гарантирания минимален доход месечно. 

Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.

Изтегли:
   Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |