This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение относно използването на разположените съдове за отпадъци

 

05.12.2016:
Съобщение относно използването на разположените съдове за отпадъци

Община Лясковец, област Велико Търново уведомява за следното: 

От 01.11.2016 г. са поставени 100 броя съдове за „Сгурия и пепел от домакинствата” за гр. Лясковец през отоплителния период. Съдовете са разположени до контейнерите тип „Бобър".  

 

Приканваме всички граждани да използват разположените съдове за отпадъци по предназначение, а именно:  

• контейнерите тип „Бобър" – за битови отпадъци 

• цветните контейнери – за разделно събиране на отпадъци от опаковки, така както са обозначени на съдовете 

• съдовете за сгурия и пепел – за сгурия и пепел от домакинствата. 

 

ЗАБРАНЕНО е изхвърлянето на строителни отпадъци по улиците и до съдовете за отпадъци. Събиране и транспортиране на строителни отпадъци, които се генерират при извършване на строителни и ремонтни дейности от физически и юридически лица се извършва, като се предоставят съдове при поискване от граждани и фирми, срещу заплащане от тях на услугата и извозването им до регламентирано за целта депо.  

 

При констатиране на нарушения, относно увреждане на съдовете и използването им не по предназначение, нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство и действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |