This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

 

18.11.2016:
Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно изготвения проект за Правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности” към Община Лясковец, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл.”Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |