This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

 

25.10.2016:
Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на официалната интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно изготвения проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |