This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

 

06.10.2016:
Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл.”Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |