This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване"

 

16.09.2016:
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1721 / 14.09.2016 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността 

Началник на отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец.

Изтегли:
   Обявление

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |