This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за инвестиционно предложение

 

14.09.2016:
Обява за инвестиционно предложение

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за следното инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Джулюница, с. Добри Дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново”. 

За същото е предоставена информация в РИОСВ – В. Търново за вземане на решение за нуждата от преценяване необходимостта от ОВОС. Всички които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – В. Търново, в общинска администрация Лясковец, както и в кметство Джулюница, Кметство Добри Дял, Кметство Козаревец, Кметство Мерданя и Кметство Драгижево.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |