This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

 

24.08.2016:
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 1547 / 23.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността „Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец. 

Изтегли:
   Обявление

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |