This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

22.08.2016:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 08.08.2016 г. Решение № 266/18.07.2016 г. по административно дело № 204/2016 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново, е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 47, т. 9.1. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на ОбС- Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 266 от 18.07.2016 г. на Административен съд гр. Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |