This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 12. вх. А

 

08.07.2016:
Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 12. вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2575 / 31.05.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени. 

 

Дата на поставяне на съобщението 08.07.2016 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |