This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

 

01.06.2016:
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество” на е-mail: оbshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |